Baş sahifə - http://www.azmetco.com

Salam,Çıxmaq
Salam,Çıxmaq
Go to content

AzMETCO KSA - neft-qaz sənayesində istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması sferasında xidmətlərin təqdimatı sahəsində ixtisaslaşmış müəssisədir, məhz aşağıdakı işlər üzrə:

Layihələşdirmə - neft və neft məhsullarının hesablanması-uçotu-qeydiyyatı sahəsində.

Quraşdırma və Sazlama - neft və neft məhsullarının ölçmə vasitələri və hesablanması-uçotu-qeydiyyatı sistemləri.

Texniki Xidmət - avadanlığa profilaktiki xidmət, etibarlılığın və aşınma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, qüsurların müəyyən edilməsi, nasaz-qüsurlu avadanlığın və komponentlərin təmiri və əvəz edilməsi və s.

Metroloji Təminat - normativ sənədlərinin işlənib hazırlanması, ölçmə avadanlığının kalibrlənməsi və metroloji yoxlamadan keçirilməsi-yoxlanması, neft və neft məhsullarının ölçmə vasitələrinin və bütövlükdə hesablanması-uçotu-qeydiyyatı sistemlərinin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi..

Proqram Təminatının İşlənib Hazırlanması (SCADA sistemləri) neft və neft məhsullarının hesablanması-uçotu-qeydiyyatı sistemləri üçün.

Back to content